Zarząd

Opiekun Koła Naukowego

dr Wojciech Zembura 
Specjalizacja:
rynek Forex, rynki giełdowe, rynki towarowe, praktyczne zastosowanie instrumentów pochodnych w inwestycjach, dane makroekonomiczne z amerykańskiej gospodarki, analiza techniczna, formacje świecowe, fale Elliota, geometria Fibonacciego, psychologia inwestowania.

Prezes zarządu

mgr Artem Mazur
e-mail: artem.mazur@knforex.pl

Wiceprezes

mgr Tomasz Goł
e-mail: tomasz.gol@knforex.pl

mgr Jolanta Pasionek
Specjalizacja:
analiza danych makroekonomicznych z amerykańskiej gospodarki w kontekście kształtowania się kursów walutowych.
e-mail: jolanta.pasionek@knforex.pl