Kim jesteśmy

Koło Naukowe FOREX istnieje od 2009 roku, skupiając wokół siebie studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zainteresowanych inwestycjami na rynku Forex w praktyce. Współpracujemy z przedsiębiorcami oraz ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (SII) - największą Organizacją Inwestorską w Polsce.

Co robimy?

Badamy
praktyczne zastosowanie instrumentów pochodnych w celu pomnażania kapitału.
Analizujemy
popyt i podaż (na rynku Forex) wszystkich, dostępnych par walutowych
Stosujemy
analizę techniczną i fundamentalną na rynku Forex i rynku akcji
Tworzymy
strategie inwestycyjne na rynkach terminowych
Wykorzystujemy
dane makroekonomiczne z europejskiej i amerykańskiej gospodarki w inwestycjach na rynku Forex i rynku akcji
Przeprowadzamy
analizy mikro- i makroekonomiczne na potrzeby polskich i zagranicznych banków inwestycyjnych
Wdrażamy
praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnej ekonomii i instrumentów finansowych w inwestycjach na rynku Forex, rynku akcji i rynku instrumentów pochodnych
Upowszechniamy
wiedzę o day tradingu
Nawiązujemy
kontakty z osobami fizycznymi, prawnymi i stowarzyszeniami o podobnej działalności i zakresie zainteresowań
Doradzamy
i szkolimy w zakresie inwestycji na rynku akcji i rynku instrumentów pochodnych
Wydajemy
publikacje naukowe
Rozwijamy
aktywność, przedsiębiorczość, kreatywność oraz umiejętności organizatorskie i interpersonalne