Koło Naukowe
Forex Katowice


login:hasło:

Warunki otrzymania tytułu Członka Koła Naukowego Forex

Ze względu na nieścisłości w rozumieniu statusu Członka Koła Naukowego Forex od roku akademickiego 2011/2012 Członkiem KN Forex może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

  1. Wysoka frekwencja na spotkaniach (min. 80%).
  2. Aktywny udział w spotkaniach (przynajmniej jedno wystąpienie).
  3. Nienaganna postawa i godne reprezentowanie Koła w murach Uniwerystetu Ekonomicznego w Katowicach oraz po za nimi.
  4. Aktywność na rynku Forex.
  5. Przynajmniej roczne uczestnictwo w spotkaniach Koła (przez rok rozumie się rok akademicki).
  6. Pomoc w bieżących wydarzeniach – odmowa z nieuzasadnionych przyczyn równoznaczna jest z utratą członkowstwa.

W przypadku, gdy którekolwiek z kryteriów zostanie naruszone członkostwo zostaje odebrane. Członkowie mają prawo do:

  1. Zaświadczenia o byciu Członkiem KN Forex (dodatkowe punkty przy ubieganiu się o stypendium, a także upoważniające do wpisu na dyplomie ukończenia studiów)
  2. Mają pierwszeństwo przed resztą uczestników spotkań we wszelkiego rodzaju wyjazdach, konferencjach, prezentacjach oraz innych benefitów związanych z KN Forex.

Ponadto wyróżnia się Wolnych Słuchaczy KN Forex. Osoby te zwolnione są z w/w obowiązków, po za aktywnym uczestniczeniem w spotkaniach oraz aktywnością na rynku Forex. Jednocześnie nie mają prawa ubiegać się o zaświadczenie o członkostwie w Kole Naukowym.


Copyright © 2009 - 2019 by Koło Naukowe "FOREX". Webdesign by Marcin Tuszkiewicz. All rights reserved.