Koło Naukowe
Forex Katowice


login:hasło:

Cele Koła Naukowego "Forex"

Koło Naukowe "Forex" powstało w 2009 roku jednak jego początku sięgają dalekiej przeszłości. Zaczęło się kilka lat temu od nieformalnych spotkań, po zajęciach z mikroekonomii prowadzonych przez mgr Wojciecha Zemburę, który poświęcał swój wolny czas na dzielenie się wiedzą z zakresu inwestycji kapitałowych. Okazało się, że temat inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest bardzo popularny wśród studentów Akademii Ekonomicznej, jednak brak formalizacji, poważnie utrudniał wymianę wiedzy. Dlatego, grupa studentów w składzie: Adam Wilgus, Marcin Tuszkiewicz, Arek Zowada, Dominik Zabroń i Marek Kobylec podjęła się zadania przekształcenia nieformalnych spotkań w pełnoprawne koło naukowe. Wkrótce po rozpoczęciu oficjalnej działalności koła został zmieniony główny temat spotkań. Uwaga została zwrócona na znacznie większy i płynniejszy rynek jakim jest Forex. Początkowa nazwa - "Zysk", nie była odpowiednia dla pozyskania niezbędnych kontaktów zagranicznych, więc została zmieniona.  

 Zajmujemy się przede wszystkim:

 1. Praktycznym zastosowaniem instrumentów pochodnych w celu pomnażania kapitału
 2. Przeprowadzaniem regularnych analiz popytu i podaży (na rynku Forex) wszystkich dostępnych par walutowych
 3. Zastosowaniem analizy technicznej i fundamentalnej na rynku Forex i rynku akcji
 4. Tworzeniem strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych
 5. Wykorzystywaniem danych makroekonomicznych z europejskiej i amerykańskiej gospodarki w inwestycjach na rynku Forex i rynku akcji
 6. Przeprowadzaniem analiz mikro i makroekonomicznych na potrzeby polskich i zagranicznych banków inwestycyjnych
 7. Praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu nowoczesnej ekonomii i instrumentów finansowych w inwestycjach na rynku Forex, rynku akcji i rynku instrumentów pochodnych 
 8. Upowszechnianiem wiedzy o day tradingu
 9. Nawiązywaniem kontaktów i współpracą z osobami fizycznymi, prawnymi i stowarzyszeniami o podobnej działalności i zakresie zainteresowań
 10. Doradztwem i szkoleniem w zakresie inwestycji na rynku akcji i rynku instrumentów pochodnych  
 11. Publikacjami naukowymi

Copyright © 2009 - 2019 by Koło Naukowe "FOREX". Webdesign by Marcin Tuszkiewicz. All rights reserved.